Kaart:1627:4

Terug naar Historische kaarten

Impressum 1627
Kaart:1627:4
Kaart afkomstig van Historischer Verein für Geldern und Umgegend E.V.

Kaart data
Kaart Kaart:1627:4


Afbeelding 1627-4.jpg
Afbeelding groot 1627-4.jpg
Impressum 1627
Archiefstuk 1627-4_12.jpg


Archief Historischer Verein für Geldern und Umgegend E.V.
Archief_url http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html
Zoom_width 492
Zoom_height 442
Zoom_left
Zoom_top
Column 4